Nyt fra DIN løbeklub 31. december 2020


Det mest utrolige, anderledes og skelsættende år 2020 er snart forbi.
Vi har fået ”en tur i karussellen”, der har givet os både begrænsninger, udfordringer og muligheder.
Først en total nedlukning af vores løbefællesskab; både i foråret og efteråret. Samtidig med, at vi måtte sige uventet farvel til ”Formand Ejgil”. Kombineret med en næsten ny bestyrelse, til at drive vores forening i de oprørte vande.
Alt lagt sammen, har det betydet et afsavn til det ”at løbe i flok”, vores sociale fællesskab og de gode arrangementer af både faglig og festlig karakter.
Til gengæld har vi set og udnyttet nye muligheder.
Der er kommet nye og små løbegrupper. Med start fra adskillige adresser rundt om i byen. Og med aktive og initiativrige tovholdere, der har været en væsentlig drivkraft i, at holde gejsten oppe hos jer løbere. En stor tak til jer alle, der har givet energi og løbegejst til klubkammeraterne.
Vores bestyrelse måtte ”lige synke en gang”, da vi blev lagt i dvale i marts måned. Jeg oplever, at vi har fået rystet posen, og hver især fundet mange og gode kompetencer frem.
Der er blevet lavet en ny hjemmeside med et superflot udseende – tak for det Malene.
Vores to nisser Heine og Simone, har sprudlet med sjove ideer og videobudskaber til jer alle. Konkurrencer, hvor vi har fået prøvet nye discipliner og andre udfordringer.
Desværre er vi ikke ”back in business” endnu. MEN – blikket er rettet mod lysere tider og KM´s fremtid.
HUSK. Dine klubkammerater er her stadig – vi er bare lidt på afstand af hinanden. 🙂
Godt nytår til jer alle.

Jan Lundsgaard, formand Kolding Motion.