Generalforsamling den 14. juni 2021

                                                                                                                       25. maj 2021.

Kolding Motion afholder ordinær generalforsamling mandag den 14. juni 2021.
Det sker på Lyshøjskolen, Indgang C, Lyshøj Alle 1, 6000 Kolding; med start klokken 19.00.

Af hensyn til både mad og deltagerantal i forhold til Corona-regler bedes du være opmærksom på tilmeldingsfristen tirsdag den 8. juni –
læs mere når du tilmelder dig her.

HUSK. Gyldigt Coronapas/Vaccination, og mundbind – de gældende Coronaregler.
Vi er forpligtiget til at overholde de regler, som er aktuelle den 14. juni.


Dagsorden.

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
    Den skriftlige beretning er udsendt med indkaldelsen og bliver uddybet på generalforsamlingen.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
    Regnskabet kan ses på Kolding Motions hjemmeside.

4. Fastsættelse af kontingent.
    Bestyrelsen foreslår uændret kontingent; 300 kroner om året.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
    Skal være formanden ihænde senest den 6. juni 2021. Mail til formand@koldingmotion.dk

6. Valg af formand (ulige år). På valg er konstitueret formand Jan Lundsgaard.
    Jan genopstiller til formandsposten.

7. Valg af øvrige bestyrelse. På valg er Simone Hammond, Heine Worm, Allan Heinsvig.
    Simone og Heine genopstiller, Allan ønsker ikke at fortsætte.


8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
     Begge pladser er ledige.

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
    Janne Skjøt og Flemming North på valg; begge genopstiller.
    Charlotte Christensen suppleant, genopstiller.

10. Eventuelt.

Vi ses – hilsen Bestyrelsen i Kolding Motion.

Regnskabet for 2019-2020 finder du her

Læs her bestyrelsens beretning for år 2020

KLIK HER! TILMELDING TIL GENERALFORSAMLING I KOLDING MOTION DEN 14. JUNI KL. 19:00. – DET ER GRATIS AT DELTAGE! KLIK HER!