Æresmedlemmer

Æresmedlemmer

Kolding Motion har på generalforsamlinger udnævnt æresmedlemmer som har ydet en ekstraordinær indsats for klubben.

Ejgil Eriksen, klubbens formand fra 2006 til 2020.
Eigil overtog opgaven med klubbens ledelse fra Karl Mortensen, hvor én markant personlighed afløste en anden. Eigil har gennem sin formandsperiode udviklet klubben fra en klub med fokus på marathonløb, til et sted, hvor mennesker med passion for løb med socialt islæt mødes. Der er kommet Løbeskole og en trænergruppe, som flere gange årligt flytter mennesker fra sofaen til et mere aktivt fritidsliv.
Eigil valgte at stoppe som formand, da han forlod Kolding til fordel for bopæl i Kliplev ved Åbenrå.
Eigil Eriksen blev æresmedlem på generalforsamlingen 23. februar 2022.

Karl Mortensen, medstifter og første formand af klubben den 29. marts 1995.
Det var Karl Mortensens passion for at løbe, der blev startskuddet til klubben og hans karriere som formand, drivkraft og inspirator til de øvrige medlemmer.
Han besad posten i perioderne 1995 – 1999 og 2000 – 2006.
Karl Mortensen blev æresmedlem på generalforsamlingen 8. november 2006.