Husorden på Bøgelund

Enhver bruger af lokalerne skal efterlade de(t) anvendte lokale(r) med samme bord- og stole-opstilling, som inden I benyttede lokalet.

Alle rum, som en bruger har anvendt, skal være ryddet for alt efter endt brug.

Toiletterne skal efterlades i rengjort stand.

Al affald skal være fjernet fra lokalerne, når man forlader Bøgelund og brugte kaffefiltre fjernes fra kaffemaskinerne.

Det forudsættes, at ingen optræder i træningstøj efter træning – 3 årsager:
Almindelig hygiejne, stofmøblerne bliver våde og så et naturligt hensyn til andre.

Snavset udefodtøj hensættes i hovedindgangen, verandaen eller slusen til haven.

(1). KØKKEN:
Har en bruger brugt bestik, service eller andet udstyr fra Kolding Motions skabe, er det brugerens ansvar, at alt, inden man forlader Bøgelund, er vasket op og lagt på plads. Det gælder også kaffemaskine(r).
Skabe, der er mærket med Kolding Rideklub, skal respekteres som absolut private.

(2). HAVESTUEN:

Når Havestuen forlades, skal dørene til køkkenet og udgangen til haven være låst.

(3). PEJSESTUEN:

Det er forbudt at bruge pejsen på grund af brandfare.
Når Pejsestuen forlades skal bruger sikre sig, at yderdøren i verandaen er låst, og at døren til hall’en bliver låst.

(4). TRAPPEN:

Trappen i hall’en til 1. sal må ikke betrædes, da den er privat område.

Bruger har ansvaret for, at hoveddøren er låst og lyset slukket, når sidste mand går.

Kolding Motion benytter lokalerne fast mandag og onsdag fra kl. 16:00 til 19:00 samt på lørdage fra kl. 09:00 til kl. 14:00.

Uden for disse tidsrum er lokalerne til rådighed for Kolding Rideklub og Bøgelund-klubberne, som tidligere aftalt i aftalen af 9. januar 2012.

Bookning af lokaler sker på kalenderen i hall’en efter princippet ’Først til mølle’.

Lokalerne kan kun benyttes af foreninger til arrangementer – IKKE af private / klubmedlemmer.

Det er en ufravigelig aftale mellem Kolding Rideklub og de 6 Bøgelund-klubber (9. januar aftalen), at den hidtidige gode ’Hjælpe hinanden-ånd’ fortsat skal være gældende og praktiseres.
Aftalen forudsætter, at ovennævnte husorden respekteres og overholdes af alle brugere.

Denne husorden er udfærdiget 17. november 2012

i overensstemmelse med 9. januar aftalen.
Revideret maj 2019.

Kolding Motion’s bestyrelse

HUSORDEN for BØGELUND – Side 1 af 1