Skip to main content

Selvhjælpsgrupper for voksne


Vi tilbyder mange samtalegrupper til forskellige svære livssituationer, hvor du kan finde ligesindede. Alle har tavshedspligt, så du kan tale frit fra leveren om alt det, du går og bøvler med.

ADHD/ADD (sendiagnosticeret)

Har du ADHD eller ADD, som først er blevet diagnosticeret i voksenlivet? Så kender du sikkert til oplevelsen af at blive misforstået og følelsen af at føle dig anderledes og forkert. Måske har du også oplevet angst eller depression i årene inden din diagnose. Efter diagnosen får nogle medicin, andre gøre ikke. Fælles for de fleste med sendiagnosticeret ADHD/ADD er, at de har stor gavn og glæde af at møde andre i ’samme båd’.

Gruppeforløbet ’Et skridt videre’ er et selvhjælps- og mestringsforløb udviklet i samarbejde med ADHD-foreningen hvor du møder ligesindede, som du kan dele dine erfaringer, tanker og følelser med. Forløbet er bygget op omkring skiftende temaer, som drøftes i gruppen. Fx:

 • Bliv ven med din ADHD – fokus på accept, erkendelse og indsigt
 • Angst og ADHD
 • Struktur på hverdagen
 • Post- og papirarbejde
 • Husarbejde
 • Økonomistyring
 • Kommunikation
 • Sociale relationer

Der er op til 8 deltagere i gruppen, som mødes to timer hver 14. dag 8-10 gange faciliteret af to frivillige, som sørger for rammerne og en fast struktur.

Gruppen bygger på gensidig respekt og ligeværd. Den er et præstationsfrit og trygt rum. Alle har tavshedspligt så I sammen og i fortrolighed kan støtte hinanden til at finde fodfæste, fornyet livsenergi, perspektiv og mere livsglæde.

Deltagere over 18 år i Selvhjælp Silkeborgs tilbud skal så vidt muligt være medlem af foreningen. Et medlemskab koster 150 kr./år.

Autisme 18-30 år

Samtalegruppe for unge voksne med autisme mellem 18 og 30 år

 • Har du autisme og fylder oplevelsen af at være anderledes end dine jævnaldrende i din hverdag?
 • Er det en udfordring at indgå i vennegrupper?
 • Mangler du samvær med andre, som ligner dig selv?
 • Oplever du udfordringer med at gennemføre en uddannelse, som ikke er faglige?
 • Oplever du at det er svært at indgå i det sociale på en arbejdsplads?

Så er du ikke alene – og du er meget velkommen i vores næste gruppe.

I vores samtalegrupper er der plads til at dele de tanker, følelser og oplevelser, som fylder i vores hverdag. Vi lytter til, hjælper og inspirerer hinanden.

Vi snakker om skiftende temaer, som gruppen vælger, fx:

 • Autist – have autisme – være autistisk – være på spektret
 • Uddannelse - autismevenlig arbejdsplads
 • Overskuelighed omkring indkøb/madlavning/rengøring
 • Time-management: studie – familie – venner – job – restitution – alenetid
 • Håndtering af skift – ændring af planer
 • Sociale spilleregler - sige til og fra – grænsesætning - behov for maskering
 • Ensomhed – relationer – drukkultur/fester
 • Selvforståelse af ”faresignaler” før nedsmeltning
 • Sansefølsomhed - hjælpemidler: ørepropper, solbriller, tyngdedyne osv.
 • Forventningspres og stress
 • LGBT+
 • Stigmatisering – stereotyper – mobning
 • Tanker om at stifte familie

Der er to frivillige gruppeledere (én med autisme/én uden), som har styr på at hygge og sætte rammen for de gode samtaler.
Grupperne består af 5 til 8 deltagere, som er de samme gennem hele forløbet.
Vi mødes 8-10 gange hver eller hver anden uge i 2 timer.

Grupperne mødes i Frivilligcenteret, Estrupsgade 4.
Der er tavshedspligt, så det vi deler med hinanden, kommer ikke videre til andre.
Vi starter et nyt gruppeforløb op, når der er 8 tilmeldte deltagere.

Har du spørgsmål vedr. gruppeforløbet, er du velkommen til at ringe til os på tlf. 2092 0878 (man-tor kl. 10-14)

Hvis du gerne vil deltage, udfylder du kontaktformularen, som du finder her.  Du vil derefter blive kontaktet og inviteret til en forsamtale.

Deltagere over 18 år i Selvhjælp Silkeborgs tilbud skal så vidt muligt være medlem af foreningen. Et medlemskab koster 150 kr./år.

Autisme 30+ (sendiagnostiseret)

Du har sandsynligvis levet et almindeligt liv med uddannelse og job, du bor i egen bolig og du har måske stiftet familie.

Måske blev du først opmærksom på autisme hos dig selv, da et barn eller barnebarn fik diagnosen – eller måske havnede du i en livssituation, hvor en godt gemt autisme pludselig får alle brikkerne til at falde på plads.

Gruppen har en frivillig gruppeleder og mødes ca. 2 timer hver 3. uge. Gruppen bygger på gensidig respekt og ligeværd, og alle har tavshedspligt.

Gruppen har løbende optag, så hvis der er plads i gruppen, er nye deltagere meget velkommen.

Deltagere over 18 år i Selvhjælp Silkeborgs tilbud skal så vidt muligt være medlem af foreningen. Et medlemskab koster 150 kr./år.

Efterladte efter selvmord

At miste en tæt pårørende vender hele verden på hovedet – og er det sket ved selvmord, er det ikke usædvanligt at stå tilbage med selvbebrejdelser og spørgsmål som hvorfor og kunne jeg have forhindret det.

I gruppen møder du andre med de samme spørgsmål, og sammen kan I hjælpes ad med at tackle udfordringerne og støtter hinanden i den proces, det er at komme godt igennem tabet af et menneske, som har begået selvmord. I taler fx om:

 • hvordan tackler jeg savnet, sorgen og skyldfølelsen?
 • hvordan genfinder jeg livsglæden?
 • hvordan kommer livet fremover til at forme sig?
 • hvordan reagerer omgivelserne?

Gruppen mødes ca. 2 timer 1 gang om måneden understøttet af 1-2 frivillige, og bygger på gensidig respekt og ligeværd. Alle har tavshedspligt.

Deltagere over 18 år i Selvhjælp Silkeborgs tilbud skal så vidt muligt være medlem af foreningen. Et medlemskab koster 150 kr./år.

Ensomhed

Oplever du dig ensom og drømmer du om forandring?

Lad drømmen spire og tag første skridt ud af ensomheden i en samtalegruppe med andre i samme situation. Vi kalder gruppen 'Sammen om ensomhed' og i gruppen deler I erfaringer og tanker om temaer som:

 • Hvad er ensomhed for jer?
 • Ensomhed og alenehed
 • Årsager til ensomhed
 • Hverdagen med ensomhed
 • At møde (nye) mennesker
 • Small-talk
 • Sociale medier og ensomhed
 • Højtider og ensomhed
 • Hvad kan hjælpe på ensomhedsfølelsen?
 • At række ud til fællesskaber uden for selvhjælpsgruppen

Der er 2 gruppeforløb; henholdsvis et for deltagere, som er +30 år, og et for deltagere, som er +60 år.

Der er 5-8 deltagere i grupperne, som mødes 8-10 gange ca. 2 timer hver 14. dag understøttet af 2 frivillige gruppeledere. 

Gruppen bygger på gensidig respekt og ligeværd. Alle har tavshedspligt.

Det er gratis at være med, men deltagere over 18 år i Selvhjælp Silkeborgs tilbud skal så vidt muligt være medlem af foreningen. Et medlemskab koster 150 kr./år.

_____

Kontakt os gerne for mere information:

T  2092 0878

Forældre til børn med særlige behov

Har du et eller flere børn med særlige behov som fx autisme, ADHD, Borderline eller Cerebral Parese, og har du lyst til at dele tanker, viden og erfaringer med andre med lignende udfordringer som dig og din familie, så er denne gruppe måske noget for dig.

Som forældre til børn med særlige behov får I et rum, hvor I kan møde ligesindede i samme situation som jer, og som derfor forstår jeres udfordringer – og måske kan bidrage med brugbare erfaringer på nogle af de problemstillinger, I står overfor, som fx:

 • hvordan reagerer omgivelserne?
 • hvordan modtager vi de svære beskeder – og hvad gør de ved os?
 • hvordan får vi hverdagen til at hænge sammen med et barn med store udfordringer?
 • hvordan ser vores og vores barns fremtid ud?

Gruppen mødes ca. 2 timer hver 14. dag 8-10 gange understøttet af 1-2 frivillige, og bygger på gensidig respekt og ligeværd. Alle har tavshedspligt.

Deltagere over 18 år i Selvhjælp Silkeborgs tilbud skal så vidt muligt være medlem af foreningen. Et medlemskab koster 150 kr./år.

Kontakt os gerne for mere information:

T  2092 0878

Forældre til drenge, som har svært ved at komme i skole

Har du en dreng, der har svært ved at komme i skole?

Måske er du nervøs for, om dit barn ikke udvikler sig fagligt og/eller socialt. Måske er du gået på orlov for at være hjemme med dit barn. Måske har du bare lyst til at møde andre forældre i samme situation. Uanset hvad er en selvhjælpsgruppe måske noget for dig og din søn.

Uønsket skolefravær er ikke kun svært for barnet selv. Det kan fylde meget i en familie, når et barn ikke vil i skole, og det kan hjælpe at tale med andre, der står i en lignende situation. I gruppen møder du andre forældre til drenge med uønsket skolefravær, mens jeres børn går i et sideløbende gruppeforløb (Drenge, som har svært ved at komme i skole – 6-15 år)

Her vender I jeres situation i et neutralt rum, hvor hverken skolen, kommunen eller resten af familien lytter med. Måske deler I også egne erfaringer eller lader jer inspirere af, hvordan andre håndterer situationen.

Gruppen faciliteres af to dygtige frivillige og består af otte forældre.

Vi mødes i Selvhjælp Silkeborgs lokaler på:

Estrupsgade 4, 1. sal.

Vi mødes samtidig med børnegruppen: To timer ad gangen, en gang om ugen, i alt otte gange.

Vi starter hold op, når der er nok deltagere på ventelisten.

Deltagere over 18 år i Selvhjælp Silkeborgs tilbud skal så vidt muligt være medlem af foreningen. Et medlemskab koster 150 kr./år.

Deltagelse i gruppen sker under forudsætning af, at din dreng går i den sideløbende børnegruppe (Drenge, som har svært ved at komme i skole – 6-15 år)

Kontakt gruppekoordinator Tais Nøhr Larsen for at høre mere:

T: 61 26 50 78

Førtidspension

Et gruppeforløb ‘Vejen til ny normal’
(for dig, der er blevet tilkendt førtidspension)

Efter et sikkert langt ressourceforløb, står du nu med din førtidspension og en ny livssituation. Hvordan finder man sig til rette udenfor arbejdsmarkedet, når alle ens jævnaldrende suser afsted med travle hverdage, og man selv skal lande godt og stærkt på benene i et liv, der ser anderledes ud?

Vi mødes i et netværk, hvor det at leve “Parallelle liv” er vores fællesnævner. Årsagerne til vi befinder os i denne situation kan være forskellige.

Gruppen starter op, når der er 6-8, der har tilmeldt sig.

Gruppen er et trygt og fortroligt rum, hvor der deles erfaringer, tanker og følelser i fortrolighed.

Gruppen mødes ca. 2 timer hver 14. dag 8-10 gange understøttet af 1-2 frivillige, og bygger på gensidig respekt og ligeværd. Alle har tavshedspligt.

Deltagere over 18 år i Selvhjælp Silkeborgs tilbud skal så vidt muligt være medlem af foreningen. Et medlemskab koster 150 kr./år.

Kontakt os gerne for mere information:

T  2092 0878

Hold balancen efter stress, angst og depression

Har du været igennem en periode med stress, depression eller angst – vil du gerne lære at tackle dine følelser, og vil du gerne møde andre, som nu eller tidligere har stået samme sted i livet? Så er denne gruppe måske noget for dig.

I gruppen møder du andre ligesindede, som du kan dele dine tanker og følelser med. Gruppen bygger på gensidig respekt og ligeværd, og alle har tavshedspligt, så I sammen og i fortrolighed kan støtte hinanden til at finde fornyet livsenergi, perspektiv og livsglæde.

Gruppen starter op, når der er 6-8, der har tilmeldt sig.

Gruppen er et trygt og fortroligt rum, hvor der deles erfaringer, tanker og følelser i fortrolighed.

Gruppen mødes 2 timer hver 14. dag 8-10 gange understøttet af 1-2 frivillige, og bygger på gensidig respekt og ligeværd. Alle har tavshedspligt.

Deltagere over 18 år i Selvhjælp Silkeborgs tilbud skal så vidt muligt være medlem af foreningen. Et medlemskab koster 150 kr./år.

Kontakt os gerne for mere information:

T  2092 0878

Kroniske smerter

Har du kroniske smerter, og har du lyst til at mødes med andre, der ligesom dig  lever et hverdagsliv med smerter? Så er selvhjælpsgruppen Fredagssol måske noget for dig?

Gruppen er Selvhjælp Silkeborgs længst eksisterende gruppe, og er meget stabil. Gruppen har løbende optag, så hvis der er plads i gruppen, er nye deltagere meget velkommen.

Gruppen mødes fredage i lige uger kl. 10-12 understøttet af 2 frivillige, og bygger på gensidig respekt og ligeværd. Alle har tavshedspligt.

Deltagere over 18 år i Selvhjælp Silkeborgs tilbud skal så vidt muligt være medlem af foreningen. Et medlemskab koster 150 kr./år.

Kontakt os gerne for mere information:

T  2092 0878

Mænd i krise - Kom videre mand

Er du mand? Mangler du retning i dit liv, og kan du ikke finde ud af at komme videre? Måske har du oplevet samlivsophør, er blevet fyret, har sygdom tæt inde på livet eller noget helt fjerde?

Mænd er typisk ikke så gode til at søge hjælp og at snakke om deres problemer, når de står i en livskrise som kvinder, men mænd har lige så stor glæde af at støtte hinanden, når livet gør ondt.

Vil du gerne lære at tackle dine følelser og få øje på nye muligheder ved at dele tanker og erfaringer med mænd i lignende situationer som din, er denne gruppe noget for dig.

I gruppen mødes ca. 8 mænd over 8 gange med et specifikt tema hver gang.
Vi gør meget ud af at adskille livskrise fra identitet, og dermed styrke din tro på dig selv. Samtidig får du konkrete værktøjer til at skabe handling.

Læs mere om Kom Videre mand på komvideremand.dk.

Deltagere over 18 år i Selvhjælp Silkeborgs tilbud skal så vidt muligt være medlem af foreningen. Et medlemskab koster 150 kr./år.

Det siger nogle af deltagerne:

”Vi var meget hurtige om at åbne op i gruppen. Der var ikke nogen, som sad og var lukkede. Det føltes som om, vi havde været venner i tredive år. Tætte, tætte venner. Og vi kunne sige ALT til hinanden efter to gange (…) Jeg ved ikke, hvad det er, der gør det. Men det er altså den rigtige medicin!”

Ib, 56 år

”Det, jeg har fået mest ud af, er at finde ud af, at der altså er nogen, der roder med de samme problemer, som du selv gør”.

Anders, 64 år

“Det giver noget ro, og jeg føler ikke, jeg er alene i bunden, eller hvad man skal sige. Det kan man godt komme til at føle i forhold til sit tidligere netværk, hvor alle bare lever videre i lykkelige kernefamilier. Og du kan stadigvæk tale med dem, men det kan du alligevel ikke rigtigt, fordi de forstår ikke halvdelen af, hvad du bakser med.”

Niels, 42 år

_____

Kontakt os gerne for mere information:

T  2092 0878

Mænd i krise - Kom videre mand – udendørs

Vi rykker vores Kom videre mand forløb udendørs og giver en gruppe på op til 8 mænd muligheden for at mødes i det fri omkring bålet.

SÅ – hvis du er mand i en livskrise på grund af f.eks. samlivsophør, sorg, stress, depression eller angst. Hvis du kan lide at være udendørs, og hvis du trænger til et venligt skub for at komme videre, så kan denne gruppe være noget for dig!

I gruppen mødes du med 6-8 andre mænd, som også ønsker at skabe forandring i deres liv. I mødes 8 x 2 timer med et specifikt tema hver gang. I hjælper hinanden med at komme videre ved at dele tanker og erfaringer. Samtidig får I konkrete værktøjer til at skabe handling.

Gruppen ledes af to mandlige gruppeledere.

Læs mere om Kom Videre mand på komvideremand.dk.

Deltagere over 18 år i Selvhjælp Silkeborgs tilbud skal så vidt muligt være medlem af foreningen. Et medlemskab koster 150 kr./år.

Kontakt os gerne for mere information:

T  2092 0878

Nybagt far eller mor

Svært ved livet som nybagt far/mor?

Er du blevet forælder (igen) inden for det sidste års tid?

Oplever du, at det har været en sværere periode end forventet? 

Så er du ikke alene! Mange oplever at det ikke bare er nemt at blive forældre. Uanset om det er første eller tredje barn er det helt normalt at være i tvivl om man føler det rigtige og i det hele taget gør det godt nok. Følelser som utilstrækkelighed, tvivl om tristhed kan ramme alle – både mænd og kvinder.

I selvhjælpsgruppen møder du andre forældre, som du kan dele dine tanker, erfaringer og følelser med om de emner og temaer som fylder hos jer hver især. I gruppen støtter I hinanden til at finde energi, perspektiv og livsglæde i rollen som forælder til et lille barn.

Gruppen er et trygt og fortroligt frirum, som bygger på gensidig respekt og ligeværd, og alle har tavshedspligt.

Der kan være op til 8 deltagere i gruppen, og gruppen har løbende optag én gang om måneden. Du kan deltage 8 gange eller eventuelt længere, hvis der er plads i gruppen.

Hvis du ikke kan få din baby passet, er han/hun velkommen.

Gruppen mødes 2 timer hver anden onsdag kl. 11-13 sammen med 2 frivillige gruppeledere i Selvhjælp Silkeborgs lokaler i Estrupsgade. Alle har tavshedspligt.

Vi samarbejder med sundhedsplejerskerne i Silkeborg Kommune om tilbuddet.
Din sundhedsplejerske kan anbefale dig at deltage i gruppeforløbet, og du er også velkommen til at henvende dig direkte til os på eget initiativ.

Det er gratis at deltage i gruppeforløbet, men deltagere over 18 år i Selvhjælp Silkeborgs tilbud opfordres til – så vidt muligt – at melde sig ind i foreningen. Et medlemskab koster 150 kr./år.

Pårørende til et menneske med demens

Er du pårørende til én med demens, og føler du af og til irritation, sorg eller måske ligefrem fortvivlelse – og har andre svært ved at forstå din situation? Har du lyst til at dele tanker og erfaringer med andre i lignende situationer, er denne gruppe måske noget for dig.

Som tæt pårørende til én med demens kan det være meget belastende, når hverdagen forandres med nye og uvante opgaver. Hvordan hjælper og støtter du bedst, når du selv er både bekymret, frustreret og magtesløs? Og hvordan afser du tid til dig selv og dine behov?

I gruppen møder du ligesindede, og I kan udveksle erfaringer og give hinanden støtte, så du kan finde styrke til at leve dit liv bedst muligt. I kan fx diskutere emner som:

 • de daglige udfordringer som pårørende
 • hvor finder jeg den bedste hjælp?
 • hvordan tackler jeg, at andre ikke kan se, at der er noget i vejen?
 • hvordan er reaktionerne og støtten fra familie og venner?
 • er det ok nogle gange at sige fra – og i givet fald hvornår og hvordan?
 • hvordan får jeg mit eget liv til at fungere på trods af omstændighederne?
 • hvordan får jeg en hverdag med døgnrytme, pleje/omsorg og aflastning til at fungere?
 • hvor kan jeg finde aktiviteter med ligesindede?

Gruppen mødes ca. 2 timer hver 14. dag 8-10 gange understøttet af 2 frivillige. Hvis der efter forløbet er ønske og behov for at fortsætte, kan gruppen fortsætte som selvkørende gruppe. Gruppen bygger på gensidig respekt og ligeværd, og alle har tavshedspligt.

Deltagere over 18 år i Selvhjælp Silkeborgs tilbud skal så vidt muligt være medlem af foreningen. Et medlemskab koster 150 kr./år.

Kontakt os gerne for mere information:

T  2092 0878

Pårørende til et menneske med demens – Kjellerup

På grund af efterspørgsel starter vi nu også denne gruppe op lokalt i Kjellerup.

Er du pårørende til én med demens, og føler du af og til irritation, sorg eller måske ligefrem fortvivlelse – og har andre svært ved at forstå din situation? Har du lyst til at dele tanker og erfaringer med andre i lignende situationer, er denne gruppe måske noget for dig.

Som tæt pårørende til én med demens kan det være meget belastende, når hverdagen forandres med nye og uvante opgaver. Hvordan hjælper og støtter du bedst, når du selv er både bekymret, frustreret og magtesløs? Og hvordan afser du tid til dig selv og dine behov?

I gruppen møder du ligesindede, og I kan udveksle erfaringer og give hinanden støtte, så du kan finde styrke til at leve dit liv bedst muligt. I kan fx diskutere emner som:

 • de daglige udfordringer som pårørende
 • hvor finder jeg den bedste hjælp?
 • hvordan tackler jeg, at andre ikke kan se, at der er noget i vejen?
 • hvordan er reaktionerne og støtten fra familie og venner?
 • er det ok nogle gange at sige fra – og i givet fald hvornår og hvordan?
 • hvordan får jeg mit eget liv til at fungere på trods af omstændighederne?
 • hvordan får jeg en hverdag med døgnrytme, pleje/omsorg og aflastning til at fungere?
 • hvor kan jeg finde aktiviteter med ligesindede?

Gruppen mødes tirsdage i lige uger kl. 10-12 understøttet af 2 frivillige. Der er løbende optag i gruppen, så hvis der er plads, er nye deltagere meget velkommen.

Gruppen bygger på gensidig respekt og ligeværd, og alle har tavshedspligt.

Deltagere over 18 år i Selvhjælp Silkeborgs tilbud skal så vidt muligt være medlem af foreningen. Et medlemskab koster 150 kr./år.

Denne gruppe er støttet af TrygFonden.

Pårørende til et menneske med kræft

Er du nær pårørende til et menneske med kræft, og savner du nogle i samme situation at dele tanker og erfaringer med?

Så er selvhjælpsgruppen Bevar modet - for pårørende til kræftramte noget for dig.

Vi samarbejder med Sundhedshuset – Silkeborg Kommune og Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivninger i Region Midtjylland om henvisning til gruppeforløbet.

Som pårørende ved du, hvor udfordrende det er at have kræft tæt inde på livet og både at skulle passe på den kræftramte, eventuelle børn og andre pårørende og samtidig passe på dig selv.

Derfor kan det være en stor hjælp at mødes med andre i samme situation, så I kan støtte hinanden og hjælpes ad med udfordringerne, som fx er:

 • hvordan støtter jeg bedst min pårørende med kræft?
 • er det ok nogle gange at sige fra – og i givet fald hvornår og hvordan?
 • hvordan får jeg resten af livet til at fungere på trods af omstændighederne?
 • hvordan bevarer jeg håbet og livsglæden?

Gruppen består af 5-8 pårørende som mødes to timer hver anden uge 8-10 gange.

Gruppen ledes af to frivillige som sørger for det praktiske og hjælper samtalerne på vej.

Alle har tavshedspligt.

Det er gratis at deltage i et gruppeforløb hos os, men deltagere over 18 år opfordres til at melde sig ind i foreningen og støtte vores arbejde på den måde. Et medlemskab koster 150 kr./år.

_____

Vil du skrives på venteliste til den næste gruppe?

T:  2092 0878

 

Pårørende til psykisk syge

Er du pårørende til én med psykisk sygdom, og føler du dig magtesløs og alene med dine frustrationer? Oplever du, at andre har svært ved at forstå din situation, og har du lyst til at dele tanker og erfaringer med ligesindede? Så er denne gruppe måske noget for dig.

I et ligeværdigt samarbejde med Psykiatriens Hus i Silkeborg tilbyder vi grupper for pårørende til mennesker med psykisk sygdom. Grupperne ledes i fællesskab af en frivillig fra Selvhjælp Silkeborg og en ansat fra Psykiatriens Hus.

Som pårørende til én med psykiske udfordringer oplever du situationer, der er svære at håndtere, og hvor det kan være svært at vide, hvordan du hjælper og støtter bedst. Det kan tilmed gøre det svært at passe på dig selv og din egen mentale sundhed i hverdagen.

I gruppen møder du andre i samme situation, og I kan derfor give hinanden støtte, udveksle erfaringer og hjælpes ad med at tackle udfordringerne. I kan fx diskutere:

 • kan bekymring og hjælp fra de pårørendes side blive for meget?
 • er det ok nogle gange at sige fra – og i givet fald hvornår og hvordan?
 • hvordan støtter jeg bedst én med psykisk sygdom?
 • hvordan får jeg mit eget liv til at fungere på trods af omstændighederne?
 • hvem kan hjælpe mig, når det bliver for svært?

Gruppen mødes ca. 2 timer pr. måned i 8 måneder. Fundamentet er gensidig respekt og ligeværd, og alle har tavshedspligt.

Deltagere over 18 år i Selvhjælp Silkeborgs tilbud skal så vidt muligt være medlem af foreningen. Et medlemskab koster 150 kr./år.

OBS: Vi har også pårørendegrupper for børn med psykisk syge forældre. Læs mere under børn.

_____

Kontakt os gerne for mere information:

T  2092 0878

Skilsmisse

Har du været igennem en skilsmisse eller samlivsophør, og har du lyst til at indgå i et fællesskab med andre i sammen situation, så I sammen kan hjælpe hinanden godt videre til en ny hverdag? Så er denne gruppe måske noget for dig.

Efter en skilsmisse eller et samlivsophører er hverdagen for de fleste vendt helt på hovedet. Der kan både være mange store følelser at håndtere, tanker omkring fremtiden, tanker om eventuelle børns trivsel, ny bolig, økonomi og tab af netværk, som følger med den nye livssituation.

I tiden efter bruddet kan det være meget givende at møde andre, der står i samme situation. I en gruppe støtter deltagerne hinanden ved at dele tanker, følelser og oplevelser. I taler fx om:

 • hvordan får jeg skabt en ny hverdag?
 • hvordan reagerer børnene og omgivelserne?
 • hvordan bevarer jeg livsglæden?
 • hvordan får jeg styr på økonomien?
 • hvordan kan jeg bruge mit nuværende netværk – eller opbygge et nyt?

Gruppen mødes 2 timer hver 14. dag 8-10 gange understøttet af 1-2 frivillige, og bygger på gensidig respekt og ligeværd. Alle har tavshedspligt.

Deltagere over 18 år i Selvhjælp Silkeborgs tilbud skal så vidt muligt være medlem af foreningen. Et medlemskab koster 150 kr./år.

_____

Kontakt os gerne for mere information:

T  2092 0878

Sorg

Har du mistet en samlever, en forælder eller et barn? Har du svært ved at forstå og tackle din nye livssituation, og har du lyst til at møde andre i en lignende situation, så er denne selvhjælpsgruppe måske noget for dig.

Tabet af én man har kær, betyder som regel store forandringer i hverdagen, og det kan være svært at håndtere oven i al sorgen. I gruppen finder du sammen med andre hjælp til at tackle udfordringerne, og til at støtte hinanden i den proces det er at komme godt i gang med livet igen. I diskuterer blandt andet:

 • hvordan får jeg genskabt en meningsfuld hverdag?
 • hvordan håndterer jeg savnet?
 • hvordan bevarer jeg håbet og livsglæden?

Gruppen mødes 2 timer hver 14. dag 8-10 gange understøttet af 1-2 frivillige, og bygger på gensidig respekt og ligeværd. Alle har tavshedspligt.

Deltagere over 18 år i Selvhjælp Silkeborgs tilbud skal så vidt muligt være medlem af foreningen. Et medlemskab koster 150 kr./år.

Kontakt os gerne for mere information:

T  2092 0878

Synshandicappede

Er du synshandicappet eller blind, og oplever du, at det af og til kan være svært at forklare dit handicap til normaltseende? Hvis du har lyst til at møde ligesindede, så er dette netværk måske noget for dig.

Uanset om du har haft dit synshandicap i mange år, eller om det først er konstateret for nylig, kan det være godt at møde andre i samme situation. Her møder du jævnaldrende med de samme udfordringer som dig, og I kan udveksle erfaringer, tips og fiduser som fx:

 • hvordan håndterer jeg bedst muligt de praktiske udfordringer?
 • hvordan undgår jeg at begrænse mig selv for meget?
 • hvordan oplever jeg omgivelsernes reaktioner?
 • hvilke aktiviteter kan vi lave sammen i gruppen?

Gruppen har en frivillig gruppeleder, og mødes ca. 2 timer hver 14. dag. Gruppen bygger på gensidig respekt og ligeværd, og alle har tavshedspligt.

Gruppen har løbende optag, så hvis der er plads i gruppen, er nye deltagere meget velkommen. 

Deltagere over 18 år i Selvhjælp Silkeborgs tilbud skal så vidt muligt være medlem af foreningen. Et medlemskab koster 150 kr./år.

Kontakt os gerne for mere information:

T  2092 0878

Tyk Trivsel

Lever du også dit liv i en tyk krop? Er du nysgerrig på at prøve at slutte fred med kroppen i et støttende fællesskab med andre? Så er gruppen ’Tyk Trivsel’ måske noget for dig.

Gruppen handler om at finde sig bedre til rette med sin krop; lige som den er – og ikke som man måske kunne ønske den var. Det er en svær proces; det ved alle, der lever liv i tykke kroppe.

Derfor er det muligt at deltage i en gruppe sammen med andre tykke mennesker. I vil kunne støtte hinanden og dele hverdagsoplevelser omkring det at være tyk. Hvor mærker I særligt til det at være tyk, både på godt og ondt? Hvordan har det betydning i hverdagslivet, i de nære relationer – og i opfattelsen af dig selv?

Gruppen mødes 1 onsdag om måneden kl. 16-18 og understøttes af 1-2 frivillige, og bygger på gensidig respekt og ligeværd. Alle har tavshedspligt. Gruppen har løbende optag, så nye deltagere er meget velkommen.

Deltagere over 18 år i Selvhjælp Silkeborgs tilbud skal så vidt muligt være medlem af foreningen. Et medlemskab koster 150 kr./år.

Citat fra Lea Gaulshøj Thomsen, deltager i første Tyk Trivsel-gruppe:

”Gruppen ’Tyk Trivsel’ har gjort en verden til forskel for mig. Jeg tror nu endnu mere på, at jeg er HELT okay – selvom jeg er tyk. Jeg tror så meget på det, at det nu lykkes mig at bede om en ny stol de steder, hvor jeg ellers havde sat mig ned og fået blå mærker på hofterne af at klemmes i en stol med armlæn, som ikke passer. Jeg har fundet mod til at købe en elcykel, så jeg nu kan bevæge mig på en måde, hvor jeg føler mig tryg; også op ad bakkerne. Jeg har fundet mod til at møde børn og andre, der har trang til at kommentere på min krop med overbærenhed og rank ryg. Ja, jeg er tyk. Det er godt nok en stor mave, jeg har. Sådan ser vi alle sammen forskellige ud med vores kroppe. Og det er faktisk okay. Det gør mig ikke mindre værdig som menneske af den grund. ”

Kontakt os gerne for mere information:

T  2092 0878